Middels deze handleiding kunt u de Nina aan uw installatie koppelen.